Utmana dina åsikter den 10 maj!

Lördagen den 10 maj har alla som är intresserade av eller har frågor om svensk minknäring chansen att bilda sig en egen åsikt om livet på en gård. Då bjuder Ove Berntsson med familj in allmänheten till öppet hus på sin gård, i Stommen, Skallmeja mellan Skara och Lidköping i Västergötland. Alla är välkomna!

- Vi började med den här typen av öppna gårdar förra året, eftersom vi fick så mycket förfrågningar om besök att vi knappt kunde hantera dem. Därför provade vi Öppen gård-konceptet, vilket har blivit en succé. Med information och öppenhet har inte bara intresset, utan också stödet för vår näring ökat i Sifos mätningar det senaste året, och även antalet minklantbruk ökar i år med 15 procent. Det är fantastiskt att intresset för att besöka ett minklantbruk är så stort, och hela tiden ökar, säger Johan Dalén, vd för svensk minknäring.  

Vid en Öppen gård får besökarna se de vuxna djuren, och den intresserade ges tillfälle att hålla och klappa årets valpar, några veckor gamla. Därutöver får man se hur den dagliga skötseln, utfodring och utgödsling fungerar, samt alla de maskiner som används i lantbruket. Kort sagt: Allt det som sker på en minkgård. Målsättningen är att alla som lämnar gården ska ha fått svar på sina frågor och veta mer om svensk minknäring än tidigare.

- Svensk minknäring omges tyvärr av en massa felaktiga myter, som inte har någon grund i verkligheten och som ingen svensk minkbonde känner igen från sin vardag. Vi hoppas förstås att ingen nöjer sig med färdiga svar, varken våra eller någon annans, utan vågar utmana sina åsikter och ta chansen att med egna ögon se hur det ser ut på en gård. Det bästa sättet att ta reda på sin inställning till något är alltid att låta verkligheten tala för sig själv. Undersökningar visar också att stödet för vår näring är dramatiskt mycket större bland de som har besökt en gård. Vi brukar säga att verkligheten är vår bästa vän, och okunskapen vår största fiende, säger Johan Dalén.

För den som blir hungrig bjuds det på korv med bröd och kaffe med bulle, och det blir också tävling om fina priser.

- Vi hoppas att alla som är det minsta intresserade av eller nyfikna på svenskt lantbruk tar en runda förbi gården på söndag, säger Johan Dalén.

Minkgården är öppen för allmänheten mellan klockan 10 och 14. Gården ligger vid Skallmeja kyrka. Vägbeskrivning hittar du via länkar i slutet av denna mening, beroende på om du kommer från Skara, Lidköping eller Göteborg.  Det senaste om svensk minknäring hittar du alltid i Svensk Minks facebookgrupp, www.facebook.se/Svenskmink.

___________________________________________________________________________

Svensk minknäring exporterade 2013 för ungefär 1 000 000 000 kronor - företrädesvis till den viktiga exportmarknaden Kina - och antalet minklantbruk växer i år med ungefär 15 procent. Mellan åren 20013 och 2013 har såväl pris som den globala produktionen tredubblats. Näringen skapar tillväxt och ungdomsarbeten på landsbygden och inom den ofta så krisstämplade gröna näringssektorn. Extra ekonomiskt betydelsefull är näringen för området runt Skaraborg och på Listerlandet i Blekinge.   

 

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.