SPR på 3 minuter

Sverige Pälsdjursuppfödares Riksförbund grundades 1926 och är en medlemsägd riksorganisation. SPR arbetar med att tillvarata våra medlemmars intressen samt för att främja en öppen och konstruktiv dialog med viktiga intressenter. SPR har i dagsläget 72 aktiva medlemmar.

SPR är medlem av European Fur Breeders Association (EFBA). EFBA bedriver informations- och lobbyingarbete för den europeiska pälsnäringen. Organisationen prioriterar just nu det forskningsunderstödda projektet ”WelFur-programmet” som ska fastslå och säkerställa europeisk minknärings höga status och goda intentioner vad gäller djurhälsa och djurskydd. Arbetet med WelFur-programmet kommer att implementeras i Sverige under första kvartalet 2011. Ett arbete som på svensk nivå kommer att samordnas och ledas av SPR. Vill du läsa mer om WelFur-programmet besök: www.efba-eu.com.

SPR administrerar även Stiftelsen Svensk Pälsforskning. Stiftelsens syfte är att driva forskningsprojekt som utvecklar och förbättrar näringen. I dagsläget pågår forskningsprojektet: ”Effekter av inhysning och utfodring på beteende och produktion av framuppfödda minkar” av Helena Axelsson och Lena Lidfors och under 2013 kommer ett större forskningsprojekt att inledas för att få bättre kunskap om olika inhysningssystem och -grupper. SPR samarbetar även med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) samt olika hushållningssällskap runt om i Sverige.

Branschen omsätter närmare 1 000 000 000 kronor varje år. Produkterna säljs främst via auktionsförfarande till internationella agenter (uppköpare). Dessa auktioner äger vanligtvis rum i Köpenhamn, Helsingfors, Seattle och Toronto.

För aktuella auktioner, se länkar till de olika auktionshusen under fliken Medlemsinfo/ Användbara länkar. Här är en direktlänk till sidan.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.