Kopenhagen Fur - Auktionshuset i Köpenhamn

Saga Furs - Auktionshuset i Helsingfors

American Legend - Auktionshuset i Seattle

NAFA - Auktionshuset i Toronto

Jordbruksverkets hemsida

L103 - aktuella föreskrifter för pälsdjursuppfödning

Djurskyddslagen

Förslag till ny djurskyddslag

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.