Daglig tillsyn och skötsel med fokus på etik

Professionell djurhållning är en fråga som inte enbart berör vår näring. Det är en övergripande branschfråga som berör alla som föder upp och arbetar med djur. För alla seriösa aktörer är det en självklarhet att ta hand om djuren och se till att de har det bra. Vi tror på en livskraftig minknäring som bygger på ansvar i varje led.

För näringen är djurens hälsa och välbefinnande en viktig framgångsfaktor. Utan omsorg och omvårdnad blir resultatet en sämre slutprodukt vilket innebär att djurskydd per automatik är främsta prioritet hos samtliga av SPR:s medlemmar.

Inom all husdjursproduktion skall man tänka på att - oavsett uppfödningens storlek - alla djuren är enskilda individer och att dessa kräver individuell passning. I minkproduktionen har man ett utmärkt tillfälle att se hur djuren mår i samband med utfodringen.

Samtliga djur är då uppe och rör på sig och man kan se så att alla ser friska ut, att de har ätit upp maten. Mycket viktigt för djurens välbefinnande är skötselåtgärder i övrigt. Djurskötaren måste lära sig förstå minkens signalsystem så att han kan förstå om djuren verkar vara tillfreds eller om något är i olag. Under hela året (frånsett högsommaren) skall djuren ha riklig tillgång till halm av god kvalitet. Halmen bäddar de i lyan med. Halmen leker också valparna med. Minkarna äter också en liten del av halmen - trots att de inte näringsmässigt kan utnyttja den. Renhållning i burar och lyor, utgödsling m m hör också till dagliga skötseln.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.