Forskning

Svensk Mink samarbetar i olika projekt med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt samt Hushållningssällskapet i olika län. Genom Stiftelsen Svensk Pälsdjursforskning har vi finansierat åtskilliga forskningsprojekt vid SLU genom åren.

SPR har dessutom representanter i det danska forskningsrådet och har därmed tillgång till dansk forskning liksom övrig forskning i Europa genom sitt medlemskap i EFBA, European Fur Breeders Association samt IFTF, International Fur Trade Federation.

Aktuellt just nu

Under 2013 genomförde Lina Olofsson studien "Activity and stereotypic behaviour at dusk, dawn and around feeding in farmed mink during autumn".Där studerades ett antal hundra minkar utifrån beteende, och det konstaterades att det endast var 3 procent av de kontrollerade minkarna som utförde någon typ av stereotypt betende. Bland ungdjur observerades inga stereotypa beteenden alls, varför man i studien drog slutsatsen att "den miljö som de flesta minkar hålls i orsakar troligen inte stereotypa beteenden hos unga minkar utfodrade ad libitum".

Nyligen presenterades Helena Axelsson och Lena Lidfors forskning ”Effekter av inhysning och utfodring på beteende och produktion av gårdsuppfödda minkar.” Under 2013 har ett större forskningsprojekt genomförts av professor Lena Lidfors och Lina Olofsson, i samarbete med Steffen W. Hansen vid Aarhus Universitet. Syftet med projektet är att ta reda på vilken inhysningsmetod som är den välfärdsmässigt bästa för två respektive flera minkar, såväl med avseende på burutförande som gruppstorlek.Resultatet kommer att presenteras under 2014.

Nyheter från vår värld:

Video från Svenskmink.se

You must set a valid YouTube ID, please try again.
© 2012 BIASIT.net, Tobias Bäckström.